Isabel

Isabel deed op privévlak heel wat ervaring op binnen de domeinen: autisme, ADHD, STOS, hechtingsstoornissen en gedragsproblematieken. Doorheen haar levenspad vulde zij een rugzak met allerlei tips & tricks die zij kon gebruiken als mama, plus- en pleegmama.
Verder heeft zij ervaring als leerkracht, zorgjuf en PAB- assistente en ook binnen de palliatieve zorg waarbij zij stervensbegeleiding deed bij zowel kinderen als jongvolwassenen, gekoppeld aan de rouwverwerking van het gezin. Naar aanleiding van deze ervaringen groeide de wil om te gaan coachen. Isabel schoolde zich bij en haalde ondertussen verschillende certificaten, zo haalde ze een getuigschrift life-coach en is zij gecertificeerd jongerencoach en volgde zij de  H.A.P.P.Y.-coach training bij Peter Vermeulen, waardoor zij een mensen met autisme op een persoonlijke en autismevriendelijke manier kan begeleiden in hun weg naar geluk. Daarnaast kan aan de hand van training met de context het autisme belevingscircuit aangeboden worden.
Met een luisterend oor, een zachte aanpak, gericht op de krachten van ieder individu gaat zij graag met jouw kind, jouw gezin,  of jijzelf aan de slag.
 

Febe

Febe is erkend klinisch psycholoog. Zij behaalde in 2023 haar master in de klinische psychologie. 
Gedurende haar opleiding was Febe reeds aan de slag als coach in 'tKnaplab en deed ze heel wat ervaringen op tijdens stage bij kinderen met gedrag- en emotionele problemen en autismespectrumstoornis. Ze schreef haar masterproef over siblings van kinderen met autisme. 

Febe heeft ervaring in het werken met zowel kinderen, jongeren als volwassenen. 

Vanuit haar visie dat kennis en ervaring levenslang uitgebreid kan worden tracht Febe zich regelmatig bij te scholen aan de hand van vormingen en extra opleiding.